Produžena terapija imatinibom produljuje život bolesnika s GIST-om


Produžena terapija imatinibom produljuje život bolesnika s GIST-om

Finsko istraživanje pokazalo je da produžena terapija imatinibom (Glivec) poboljšava stopu preživljavanja u bolesnika kod kojih je izvršen kirurški zahvat kako bi se uklonio gastrointestinalni stromalni tumor (GIST) i bolesnika koji imaju veći rizik od ponovne pojave GIST-a.

Gastrointestinalni stromalni tumori (GIST) su tumori gastrointestinalnog trakta koji nastaju iz mezenhimalnih prekursorskih stanica u stijenci crijeva. Nastaju uslijed mutacija gena za receptor faktora rasta, CKIT. Neki su prouzročeni i prethodnom radioterapijom abdomena zbog drugih tumora.

Gastrointestinalni stromalni tumori su spororastući, a njihov maligni potencijal se kreće od minimalnog do značajnog. Većina, 60 do 70 posto, javlja se u želucu, 20 do 25 posto u tankom crijevu, a mali broj u jednjaku, kolonu i rektumu. Prosječna životna dob u kojoj se javljaju je između 50. i 60. godine. Simptomi ovise o lokalizaciji, a uključuju krvarenje, dispepsiju i opstrukciju.

Istraživanje je uspoređivalo rezultate terapije kod 200 bolesnika s GIST-om, koji su primali 400 mg imatiniba dnevno tijekom 12 mjeseci i 200 bolesnika s GIST-om, koji su primali istu dozu lijeka tijekom 36 mjeseci.

Stopa ukupnog preživljavanja nakon pet godina bila je 92 posto u bolesnika koji su uzimali terapiju 36 mjeseci i 82 posto u bolesnika koji su uzimali terapiju 12 mjeseci.
 
Jednako tako pokazalo se da su bolesnici koji su bili na duljoj terapiji imatinibom bili skloniji prekidu terapije, 26 vs 13 posto i to zbog želje bolesnika i nuspojava lijeka. Gotovo svi bolesnici koji su sudjelovali u istraživanju imali su barem jednu nuspojavu, od kojih je većina bila blaga.

Izvor:
Journal of American Medical Association