Promjene u mitohondriju pokreću upalu kod dijabetesa tipa 2, a ne glukoza


Promjene u mitohondriju pokreću upalu kod dijabetesa tipa 2, a ne glukoza

Do danas su temeljni uzroci upale kod pretilosti i dijabetesa tipa 2 bili slabo razumljivi, što je ometalo napore u razvoju tretmana za sprječavanje komplikacija bolesti. No, sada je novo istraživanje američkih znanstvenika sa University of Kentucky pokazalo da promjene kod mitohondrija pokreću kroničnu upalu iz stanica izloženih određenim vrstama masti, razbijajući prevladavajuću pretpostavku da je krivac glukoza.

Inače, kronična upala podstiče mnoge razorne komplikacije dijabetesa tipa 2, uključujući kardiovaskularne i bubrežne komplikacije, te parodontnu bolest.

Otkriveno je da glikoliza ne potiče kroničnu upalu. Umjesto toga, za kroničnu upalu je odgovorna kombinacija nedostataka u mitohondrijama i povišeni derivati masti.

Agresivna kontrola glukoze u krvi radi smanjenja rizika od komplikacija dijabetesa već je desetljećima cilj većine ljudi s dijabetesom tipa 2. Ovi novi podaci pružaju objašnjenje zašto u ljudi koji dobro kontroliraju glukozu ipak dolazi do napredovanja bolesti. 

Opis fotografije: 
Na fotografiji snimljenoj transmisijskim elektronskim mikroskopom mogu se vidjeti mitohondriji (plavi), glikogen (ružičasti), te grubi endoplazmatski retikulum (crveni) u citoplazmi hepatocita. 

Izvor:
Cell Metabolism