Psihoterapija učinkovita alternativna terapija za shizofreniju


Psihoterapija učinkovita alternativna terapija za shizofreniju

Britansko istraživanje pokazalo je da oblik psihoterapije znan kao kognitivno bihevioralna terapija može biti učinkovita alternativna terapija za shizofreniju u pacijenata koji nisu u mogućnosti ili ne žele uzimati antipsihotike.

Prema mišljenju stručnjaka kognitivno bihevioralna terapija može ublažiti psihotične simptome te poboljšati njihovo društveno funkcioniranje.

Inače, poznato je da mnogi pacijenti sa shizofrenijom ne žele uzimati standardne lijekove koji se koriste u njenom liječenju. Naime, čak polovica njih ne želi uzimati antipsihotike zbog njihovih nuspojava koje uključuju debljanje, razvoj metaboličkog sindroma i rizik od iznenadne srčane smrti. Jednako tako, neki pacijenti smatraju da su navedeni lijekovi neučinkoviti, a neki da im nije potrebna terapija lijekovima.

Svakako treba spomenuti da su neka prethodna istraživanja pokazala da je kognitivno bihevioralna terapija u kombinaciji s antipsihoticima učinkovita u liječenju shizofrenije.

Izvor:
The Lancet