Pušači mlađi od 50 godina izloženi osam puta većem riziku od srčanog udara


Pušači mlađi od 50 godina izloženi osam puta većem riziku od srčanog udara

Poznato je da su svi pušači izloženi većem riziku od srčanog udara (infarkta miokarda), no rizik od njega je posebice visok u mlađih od 50 godina, ukazuje nova britanska studija u kojoj je sudjelovalo više od 1.700 pacijenata koji su pretrpjeli srčani udar. Naime, pokazalo se da u usporedbi s bivšim pušačima i nepušačima, pušači mlađi od 50 godina imaju 8,5 puta veći rizik od srčanog udara.

Rizik od srčanog udara u pušača u dobi od 50 do 65 godina je pet puta veći, a u pušača starijih od 65 godina tri puta veći.

Također, pokazalo se da se srčani udar u pušača javlja u prosjeku deset godina ranije nego u bivših pušača i nepušača.

U odnosu na nepušače, sadašnji i bivši pušači imaju dva puta veću vjerojatnost da imaju prethodnu povijest srčane bolesti, i tri puta veću vjerojatnost da imaju bolest perifernih arterija, kod koje začepljene krvne žile ograničavaju dotok krvi u noge.

Sve u svemu, pušači imaju tri puta veći rizik od srčanog udara nego bivši pušači i nepušači.

Mlađi pušači obično nemaju druge čimbenike rizika za srčani udar poput starijih pušača, kao što su povišeni krvni tlak, povišeni kolesterol i dijabetes. Što ukazuje da je pušenje najvažniji čimbenik rizika za srčani udar u mladih pušača. Inače, neka ranija istraživanja su pokazala da masne naslage u arterijama pušača imaju veću vjerojatnost puknuća.

Navedeni rezultati ukazuju na važnost preventivnih programa za pušenje u osoba mlađe životne dobi.

Izvor:
Heart