Pušenje tijekom trudnoće povećava rizik od razvoja shizofrenije kod djeteta


Pušenje tijekom trudnoće povećava rizik od razvoja shizofrenije kod djeteta

Finsko istraživanje pokazalo je da pušenje tijekom trudnoće može povećati rizik od razvoja shizofrenije kod djeteta, No vrlo je vjerojatno da prenatalna izloženost pušenju sama po sebi ne uzrokuje shizofreniju, već se očito radi o međudjelovanju genetskih i okolišnih čimbenika. Inače, u zemljama Zapada oko 12 do 25 posto žena puše tijekom trudnoće.

Problem kod nikotina je taj da kad se jednom apsorbira, on lako može proći u posteljicu i ući u krvotok fetusa te kod fetusa povećati rizik od komplikacija koje mogu utjecati na mozak novorođenčeta.

Rezultati su pokazali da trudnice koje puše veće količine cigareta imaju 38 posto veći rizik da će njihova djeca imati shizofreniju.

Svakako treba spomenuti da postoji mišljenje da su shizofrenija i drugi psihotični poremećaji povezani sa širokim rasponom čimbenika rizika, prenatalnih i postnatalnih, koji mogu utjecati na razvoj mozga te biti u interakciji s već postojećim genetskim čimbenicima rizika. Stoga  se smatra da je shizofrenija kompleksna bolest koja uključuje mnoge i različite uzroke.

Izvor:
American Journal of Psychiatry