Pušenje u kombinaciji s dijabetesom značajno povećava rizik od smrti


Pušenje u kombinaciji s dijabetesom značajno povećava rizik od smrti

Poznato je da je pušenje štetno po zdravlje, no u kombinaciji s dijabetesom, ono znatno povećava rizik od rane smrti, ukazuje nova studija provedena u SAD-u na više od 53.000 ispitanika. Teški pušači koji također imaju i dijabetes, izloženi su dvostruko većem riziku od prerane smrti nego pušači bez dijabetesa. 

Pušenje je štetno za sve ljude, no posebice za one koji imaju dijabetes, ističu stručnjaci. Naime, pokazalo se da su oboljeli od dijabetesa koji puše izloženi većem riziku od raka pluća, i to posebice žene. Žene koje puše i imaju dijabetes imaju 80 posto veći rizik od umiranja od raka pluća nego žene koje puše, no nemaju dijabetes.

Smatra se da je izuzetno bitno da pušači imaju kontrolu nad svojim dijabetesom, obzirom da je dijabetes neovisni čimbenik rizika za smrt.

Pušenje kod oboljelih od dijabetesa pogoršava bolest perifernih arterija i srčanu bolest, te povećava rizik od raka pluća i kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB).

Također, ne treba smetnuti s uma da pušenje povećava rizik od smrti kao i povišeni krvni tlak te povišeni kolesterol. Stoga se pušačima preporuča prestanak pušenja.

Dijabetes pak povećava rizik od srčanog i moždanog udara, oštećenja krvnih žila, bubrežne bolesti, infekcija, ulceracija, amputacije i sljepoće.

Izvor:
Radiological Society of North America meeting 2016