Rak vrata maternice nije samo bolest mladih žena


Rak vrata maternice nije samo bolest mladih žena

Iako postoji percepcija da je rak vrata maternice bolest mladih žena, polovica smrtnih slučajeva povezanih s rakom vrata maternice javlja se u žena starijih od 65 godina, ukazuje nova studija.

Smatra se da bi dobnu granicu za probir raka vrata maternice trebalo povisiti, te da bi pregledima trebale biti obuhvaćene i žene u dobi od 70 i više godina.

Premda je raka vrata maternice najčešći karcinom u žena mlađih od 35 godina, treba istaknuti da se on javlja u žena svih dobnih skupina.

Također, pokazalo se da se oko 20 posto novih slučajeva raka vrata maternice javlja u žena starijih od 65 godina.

Stoga, ukoliko je neka žena u dobi od 65 i više godina zabrinuta za svoje zdravlje i sumnja na rak vrata maternice, svakako se treba javiti svojem liječniku i posavjetovati se s njime.

Izvor:
BMJ