Rana dijagnoza predijabetesa može pomoći u smanjivanju rizika od kardiovaskularne bolesti


Rana dijagnoza predijabetesa može pomoći  u smanjivanju rizika od kardiovaskularne bolesti

Prema mišljenju stručnjaka, dijagnoza predijabetesa trebala bi biti upozorenje ljudima da promijene način života kako bi se spriječio dijabetes i kardiovaskularna bolest. Na predijabetes ukazuju razine šećera u krvi natašte između 100 i 125 mg/dl (5,6 do 6,9 mmol/l), dok se razina šećera u krvi natašte manja od 100 mg/dl (5,6 mmol/l) smatra normalnom. Razina od 126 mg/dl (7 mmol/l) i više, dijagnostički je prag za dijabetes. 

Istraživanje u kojem je sudjelovalo 19.630 ispitanika pokazalo je da se rizik od kardiovaskularne bolesti kretao od 15 posto za žene bez dijabetesa do 38 posto za žene s dijabetesom te od 21 posto za muškarce bez dijabetesa do 47 posto za muškarce s dijabetesom. 

Predijabetes je stanje u kojem pojedinci  imaju razinu šećera u krvi ili razinu A1c višu nego što je normalno, no ne dovoljno visoku da bi se klasificirala kao dijabetes. Često se predijabetes naziva i graničnim dijabetesom. Inače većina ljudi s predijabetesom nema simptome bolesti.

Rezultati ove studije pružaju dodatne dokaze, da ako se može izbjeći dijabetes, da se tada može lakše izbjeći i kardiovaskularna bolest. Predijabetes bi trebao poslužiti kao znak upozorenja za liječnike da pomno prate šećer u krvi pacijenta kako bi spriječili razvoj dijabetesa putem intervencija u načinu života kao što su poboljšanje prehrane i povećanje tjelesne aktivnosti, te ako je potrebno, i farmakološkim terapijama.

Izvor:
Diabetes Care