Rana primjena kemoterapije poboljšava ishod liječenja raka prostate


Rana primjena kemoterapije poboljšava ishod liječenja raka prostate

Britansko istraživanje je pokazalo da istovremena primjena kemoterapije lijekom docetakselom i hormonske terapije može poboljšati preživljenje pacijenata s uznapredovalim rakom prostate.

Novi način liječenja uznapredovalog raka prostate u prosjeku produljuje život za 10 mjeseci. No, zanimljivo je da kod pacijenata u kojih se karcinom prostate proširio na ostale dijelove tijela, istovremena primjena kemoterapije i hormonske terapije u prosjeku produljuje život za 22 mjeseca.

Trenutno se kemoterapija daje tek nakon što hormonska terapija prestane djelovati. Inače, hormonska terapija je manje toksična od kemoterapije, te ima manje nuspojava.

Nadamo se da će naši rezultati potaknuti liječnike da primjene docetaksel kod pacijenata s metastatskim karcinomom prostate, ukoliko su oni dovoljno zdravi da prime kemoterapiju, ističu stručnjaci iz Cancer Research Unit pri University of Warwick in Coventry.

Izvor:
 American Society of Clinical Oncology PR