Raniji početak liječenja poboljšava oporavak od srčanog udara


Raniji početak liječenja poboljšava oporavak od srčanog udara

Što se nakon prve pojave simptoma srčanog udara ranije započne s liječenjem kako bi se uspostavio normalan protok krvi u koronarnim arterijama, to su manja oštećenja na srcu, ukazuje nova studija. Stoga je izuzetno bitno na vrijeme prepoznati simptome srčanog udara te zatražiti hitnu medicinsku pomoć.

Naime, nakon hospitalizacije pacijenata koji je doživio srčani udar, liječnici moraju pomoću perkutane koronarne intervencije (PCI) uspostaviti normalan protok krvi u koronarnim arterijama. Smatra se da se perkutana koronarna intervencija treba primjeniti unutar 90 minuta od početka srčanog udara, obzirom da se protok krvi u koronarnim arterijama kod pacijenata u kojih je perkutana koronarna intervencija primjenjena 2 do 4 sata nakon srčanog udara ne može u potpunosti uspostaviti.

Inače, perkutana koronarna intervencija je minimalno invazivna metoda liječenja koronarne bolesti. Naime, nakon postavljanja dugačkih tankih šupljih katetera kroz arteriju u nozi ili uruci, u ušće koronarne arterije uđe se s tankom žicom, a preko žice se zatim uvede do mjesta suženja koronarne arterije balon koji se napuše i time proširi suženje. Na kraju se na isti način na mjesto ranijeg suženja postavi stent koja onemogućava pojavu ponovnog suženja arterije na tom mjestu.

Izvor:
JACC