Rastuća otpornost na antifungalne lijekove povećava zabrinutost zbog invazivnih gljivičnih infekcija


Rastuća otpornost na antifungalne lijekove povećava zabrinutost zbog invazivnih gljivičnih infekcija

Epidemiološki podaci objavljeni u časopisu Microbial Cell pokazuju da je porast teških gljivičnih infekcija rezultirao s više od 150 milijuna slučajeva godišnje i gotovo 1,7 milijuna smrtnih slučajeva diljem svijeta, što ukazuje kako rastuća otpornost na antimikotike pogoršava problem invazivnih gljivičnih infekcija.

Ovo nije problem koji pogađa samo pojedine pacijente. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prepoznala ju je kao raširenu prijetnju koja ima potencijal utjecati na cijele zdravstvene sustave ako se ne kontrolira.

Smatra se, da pružatelji zdravstvenih usluga moraju dati prednost korištenju dijagnostičkih testova kada se suoče s nepoznatom gljivičnom infekcijom, a rano otkrivanje može učiniti veliku razliku u poboljšanju ishoda liječenja pacijenata.

Pojava gljivičnih vrsta rezistentnih na više lijekova, kao što su Candida auris i Trichophyton indotineae, posebno je problematična i zahtijeva hitnu pozornost, ističu stručnjaci.

Valja istaknuti, da je nedavno detaljno opisan slučaj koji je pokazao da je Trichophyton indotineae, osim što je postao otporan na lijekove, bio i spolno prenosiv.

Izvor:
Microbial Cell