Redovnim studentima zdravstveno osiguranje u trajanju od osam godina


Redovnim studentima zdravstveno osiguranje u trajanju od osam godina

Redovni studenti stariji od 26 godina mogu ostvariti obvezno zdravstveno osiguranje i nakon 26. godine života prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je objavljen u Narodnim novinama i stupa na snagu 16. studenoga 2013. godine.

Uvjeti pod kojima redovni studenti mogu ostvariti obvezno zdravstveno osiguranje su:

  • da su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, odnosno da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u drugoj državi članici Europske unije koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak
  • da su stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj
  • da nisu obvezno zdravstveno osigurani u drugoj državi članici Europske unije

Pravo na zdravstveno osiguranje mogu koristiti najduže do isteka školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, a najduže u trajanju od ukupno osam godina po toj osnovi (kao redovni studenti), ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Status u obveznom zdravstvenom osiguranju utvrđuje se:

  • za studente koji su zahtjev s potvrdom o statusu redovnog studenta predali nadležnim službama HZZO-a prije dana stupanja na snagu Zakona, dakle prije 16. studenoga 2013. godine, status se utvrđuje sa danom stupanja na snagu Zakona
  • za studente  koji su zahtjev s potvrdom o statusu redovnog studenta predali nadležnim službama HZZO-a nakon stupanja na snagu Zakona, dakle poslije 16. studenoga 2013. godine, status se utvrđuje od dana kada su podnijeli zahtjev odnosno kada su se javili HZZO-u.

U HZZO-u ističu da se status u obveznom zdravstvenom osiguranju ne može utvrđivati retroaktivno, prije stupanja na snagu Zakona, dakle prije 16. studenoga 2013. godine.

Izvor:
HZZO