Rizik od koronarne bolesti srca veći u oboljelih od KOPB-a


Rizik od koronarne bolesti srca veći u oboljelih od KOPB-a

Pacijenti s kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB) imaju veću vjerojatnost da će imati koronarnu bolest srca (CHD), ukazuju rezultati nove studije. Inače, KOPB je vodeći uzrok morbiditeta i smrtnosti u cijelom svijetu i uključuje fenotipske značajke kao što su emfizem, učestale egzacerbacije i respiratorno zatajenje.

Smatra se da ova studija pokazuje važnost ranog otkrivanja koronarne bolesti srca među pacijentima s KOPB-om, posebno s obzirom na simptome koji se preklapaju.

KOPB i koronarna bolest srca dijele čimbenike rizika, posebice pušenje cigareta. Međutim, smatra se malo vjerojatnim da se koegzistencija KOPB-a i CHD-a može objasniti samo zajedničkim čimbenicima rizika, budući da se pokazalo da je smanjena funkcija pluća čimbenik rizika za KOPB neovisno o pušenju. Sustavna upala je dokazana u nekoliko studija bolesnika s KOPB-om, a poznato je da je ona povezana s aterosklerozom i stvaranjem plaka. Bolesnici s KOPB-om s kroničnom hipoksemijom i povećanom učestalošću pogoršanja KOPB-a mogu biti posebno skloni ispoljavanju sistemske upale, a time i dodatnom povećanom riziku za koronarnu bolest srca. Osim toga, pacijenti s KOPB-om s dominantnim emfizemom imaju povećanu statičku hiperinflaciju, što može ugroziti srčanu funkciju.

Izvor:
PLOS ONE