Rizik od prijeloma kuka veći nakon prestanka hormonske terapije


Rizik od prijeloma kuka veći nakon prestanka hormonske terapije

Istraživanje provedeno u SAD-u na 80.955 žena u dobi od 60 i više godina pokazalo je da kada žene u postmenopauzi prekinu uzimanje hormonske nadomjesne terapije tada dolazi do smanjenja mineralne gustoće njihovih kostiju te do povećanja rizika od prijeloma kuka za 55 posto.

Porast u riziku od prijeloma kosti očituje se 24 mjeseca nakon prekida uzimanja hormonske nadomjesne terapije i nije povezan s primjenom bisfosfonata, lijekova koji se koriste za liječenje osteoporoze.

Inače milijuni žena u postmenopauzi prestali su uzimati hormonsku nadomjesnu terapiju nakon otkrića da ona može povećati rizik od srčane bolesti i nekih karcinoma.

Prethodna istraživanja pokazala su da žene u menopauzi koje uzimaju hormonsku nadomjesnu terapiju imaju znatno manji gubitak koštane mase u odnosu na žene koje nisu uzimale hormone.

Izvor:
Menopause