Siniša Varga postao predsjednik radne skupine Disease Management / E-health Working Group organizacije AIM


Siniša Varga postao predsjednik radne skupine Disease Management / E-health Working Group organizacije AIM

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), dr. Siniša Varga, postao je predsjednik radne skupine "Disease management/E-health Working Group" u organizaciji AIM (Association Internationale de la Mutualité), krovnoj organizaciji za socijalno dobro i zdravstvenu zaštitu, u Europi i u svijetu.

Svrha ove radne skupine  je razmjena informacija uz potporu projekata e-Zdravstva u cilju pronalaska novih načina za kvalitetnije upravljanja bolestima. Skupina će održavati redovite sastanke tijekom godine, a prvi telekonferencijski radni sastanak održan je 1. kolovoza 2013. godine.

Tijekom proteklih godina skupina je organizirala jednodnevne radionice na temu upravljanja bolestima. Poseban naglasak u radu skupine stavlja se na kreiranje inovativnih koncepata skrbi i modela financiranja kroničnih bolesti, edukaciju pacijenata s kroničnim bolestima te praćenje trendova kod kroničnih bolesti na razini Europske unije.

Telemedicina i e-Zdravstvo služit će kao posebna potpora upravljanju kroničnim bolestima.

Izvor:
HZZO