Novi lijekovi na listama lijekova HZZO-a


Novi lijekovi na listama lijekova HZZO-a

Na današnjoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) odlučeno je da se na liste lijekova HZZO-a uvrsti 195 novih oblika lijekova, od toga na Osnovnu listu lijekova 160 oblika, a na Dopunsku listu lijekova 35 oblika lijeka.

Uglavnom je riječ o generičkim paralelama postojećih lijekova.

Na Osnovnu listu lijekova uvršteno je 5 novih lijekova (dakle, ne generičke paralele postojećih ljekova) u 7 oblika. Riječ je o lijekovima za liječenje šećerne bolesti (dijabetes), infekcija uzrokovanih parazitima, antipsihotiku, lijeku za razvoj pluća kod novorođenčadi te o lijeku za regulaciju razine fosfata kod bolesnika na dijalizi.

Na Dopunsku listu lijekova uvršteno je 9 novih lijekova, u 16 oblika: lijekovi za liječenje kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), trbušne boli, čišćenje crijeva prije pretrage, za liječenje akni, za liječenje alergija, te po dva lijeka za liječenje povišenog krvnog tlaka i za liječenje boli.

Izvor:
HZZO