Smanjenje konzumacije crvenog i prerađenog mesa smanjuje rizik od dijabetesa


Smanjenje konzumacije crvenog i prerađenog mesa smanjuje rizik od dijabetesa

Rezultati nove studije ukazuju da promjene u prehrani poput smanjenja konzumacije crvenog i prerađenog mesa mogu značajno smanjiti rizik od dijabetesa. Spomenuta promjena u prehrani također smanjuje i rizik od kardiovaskularne bolesti i raka debelog crijeva.

Inače, poznato je da je visoka konzumacija prerađenog mesa i neprerađenog crvenog mesa povezana s povećanim rizikom od višestrukih kroničnih bolesti. Jednako tako, spojevi koji nastaju kuhanjem na visokoj temperaturi - heterociklički aromatski amini i policiklički aromatski ugljikovodici - također su uključeni u ishode kroničnih bolesti.

Smatra se, da bi buduće studije trebale istražiti odgovarajući učinak smanjenja unosa neprerađenog crvenog i prerađenog mesa na unos mikronutrijenata, posebno u ranjivim podskupinama stanovništva kao što su trudnice.

Izvor:
The Lancet Planetary Health