Srčani udar prije 50. godine povećava rizik od prijevremene smrti


Srčani udar prije 50. godine povećava rizik od prijevremene smrti

Iako se rizik od prijevremene smrti nakon srčanog udara u proteklih 30 godina smanjio među osobama mlađim od 50 godina, on je i dalje gotovo dva puta veći nego kod opće populacije, ukazuje istraživanje provedeno u Danskoj. Taj povišeni rizik je uglavnom posljedica stanja kao što su povišeni krvni tlak, dijabetes i pretilost. Naime, osobe koje su imale srčani udar prije 50. godine imaju znatno više čimbenika rizika za srčanu bolest nego opća populacija.

Smatra se da pacijenti koji su imali srčani udar u mlađoj životnoj dobi trebaju biti svjesni da je povećani rizik od fatalnih događaja i dalje prisutan te stoga trebaju pravilno uzimati propisane lijekove i smanjiti rizik od modificirajućih čimbenika rizika koji su vezani uz način života, posebice pušenja.

Također, treba reći da ovi rezultati naglašavaju zašto je bitno da se kod ljudi svih dobnih skupina pažnja usmjeri na zdravlje srca i primarnu prevenciju srčanog udara. To se može postići održavanjem krvnog tlaka, kolesterola i tjelesne težine u granicama normale, uz nepušenje i redovitu tjelovježbu.

Izvor:
Circulation