Stimulacija jajnika prije IVF-a povećava rizik od graničnih tumora jajnika


Stimulacija jajnika prije IVF-a povećava rizik od graničnih tumora jajnika

Nizozemsko istraživanje provedeno na oko 25.000 žena koje su imale problema sa zatrudnjivanjem pokazalo je da su žene kod kojih je izvršena stimulacija jajnika prije IVF-a (izvantjelesne oplodnje) izložene većem riziku od razvoja graničnih tumora jajnika.

Granični tumori jajnika su epitelni tumori jajnika koji pokazuju neke karakteristike malignih tumora, obično nisu agresivni te većina žena kojima je dijagnosticiran granični tumor jajnika prežive. Ponekad liječenje graničnih tumora jajnika zahtijeva opsežan kirurški zahvat.

Procjenjuje se da granični tumori jajnika čine oko 15 posto svih epitelnih tumora jajnika.

Ovo istraživanje pokazalo je da su nakon 15 godina praćenja, žene koje su podvrgnute stimulaciji jajnika, izložene dva puta većem riziku od razvoja graničnog tumora jajnika.

Stoga bi žene koje su podvrgnute postupku izvantjelesne oplodnje (IVF) trebale biti informirane o riziku od graničnih tumora jajnika te savjetovane da prekinu liječenje nakon 3 do 6 ciklusa.

Izvor:
Human Reproduction