Svakodnevno uzimanje multivitamina smanjuje rizik od sive mrene


Svakodnevno uzimanje multivitamina smanjuje rizik od sive mrene

Istraživanje provedeno u SAD-u na 12.641 muškarcu pokazalo je da su muškarci, koji duže vrijeme svakodnevno uzimaju multivitaminske dodatke, izloženi 9 posto manjem riziku od razvoja sive mrene (katarakta).

Multivitaminski dodaci koji su korišteni u istraživanju sadržavali su vitamin C, vitamin E i beta-karoten, a njihove doze bile su u skladu s američkim preporukama za korištenje dodataka vitamina.

Jednako tako, uočeno je da uzimanje multivitaminskih dodataka smanjuje rizik od zamućenja u središnjoj jezgri leće (nuklearna katarakta) za 13 posto.

Nažalost, treba spomenuti da je u grupi ispitanika koji su uzimali multivitaminske dodatke uočena veća učestalost senilne makularne degeneracije, koja nije bila statistički značajna, no ipak izaziva zabrinutost.

Izvor:
Opthalmology