Terapija progestinom može ženama sa sindromom policističnih jajnika smanjiti šanse za trudnoću


Terapija progestinom može ženama sa sindromom policističnih jajnika smanjiti šanse za trudnoću

Nova studija pokazala je da žene sa sindromom policističnih jajnika (PCOS) koje se liječe s progestinom imaju četiri puta manju vjerojatnost da će zatrudnjeti.

Žene sa sindromom policističnih jajnika obično imaju nepravilan menstrualni ciklus te mogu imati poteškoće da ostanu trudne.

Hormon progestin često se primjenjuje kao prvi korak u liječenju neplodnosti u žena sa sindromom policističnih jajnika, prije stimulacije ovulacije (indukcije ovulacije).

Rezultati ove studije pokazali su da je 20 posto žena, koje prije stimulacije ovulacije nisu uzimale progestin, uspjelo rodit, naspram samo 5 posto žena koje su uzimale progestin prije stimulacije ovulacije.

Iz svega navedenog razvidno je da je primjena progestina prije stimulacije ovulacije kontraproduktivna u pomaganju ženama sa sindromom policističnih jajnika da zatrudne.

Izvor:
Obstetrics and Gynecology