Terapija zračenjem kod bolesnica s rakom dojke povećava rizik od srčane bolesti


Terapija zračenjem kod bolesnica s rakom dojke povećava rizik od srčane bolesti

Poznato je da terapija zračenjem, nakon kirurškog zahvata zbog raka dojke, smanjuje rizik od ponovne pojave raka dojke, te smrti. No, rezultati istraživanja provedenog na više od 2.100 žena ukazuju da ona nosi i određene rizike.

Naime, pokazalo se da terapija zračenjem povećava rizik od kasnijeg razvoja srčane bolesti, zbog sporedne izloženosti srca zračenju.

Tako se pokazalo da što je doza zračenja bila veća, to je i rizik od srčanih problema bio veći.

Prvi srčani problemi poput ishemijske bolesti srca javljali su se u prosjeku pet godina nakon terapije. Terapija zračenjem je povezana i s drugim srčanim problemima poput aritmije te problema sa srčanim zaliscima.

Žene moraju biti svjesne rizika od srčane bolesti nakon terapije zračenjem, te moraju više pozornosti obratiti na životne navike koje su zdrave za srce, kao što su zdrava prehrana, redovita tjelovježba i nepušenje, ističu stručnjaci.

Također, treba istaknuti da je i kemoterapija povezana sa određenim srčanim problemima.

Izvor:
New England Journal of Medicine