Timing ključan za liječenje raka dojke u početnom stadiju


Timing ključan za liječenje raka dojke u početnom stadiju

Što se ranije neka pacijentica s upravo dijagnosticiranim rakom dojke u početnom stadiju podvrgne kirurškom zahvatu i kemoterapiji, to su njene šasne za preživljavanje bolje, ukazuje rezultati dviju novih studija.

Naime, pokazalo se da svako odgađanje kirurškog zahvata za 30 dana povećava rizik od smrti za 9 posto.

Zanimljivo je da se spomenuta veza između odgađanja kirurškog zahvata i smrti odnosi samo na pacijentice koje imaju rak dojke u I. i II. stadiju bolesti. Dok u pacijentica s rakom dojke u III. stadiju ona ne postoji.

Što se pak kemoterapije tiče nije bilo razlike u ishodu liječenja za pacijentice čija je kemoterapija počela između 31. i 90. dana od kirurškog zahvata. No ukoliko se sa kemoterapijom započelo kasnije, ishod liječenja je bio lošiji. Rizik od smrti od raka dojke u takvih je pacijentica bio 27 posto veći.

Obzirom na navedene rezultate smatra se da svi pacijenti s rakom dojke koji su kandidati za adjuvantnu kemoterapiju trebaju dobiti kemoterapiju u roku od 91 dana od operacije ili 120 dana od postavljanja dijagnoze.

Izvor:
JAMA Oncology