Tko može preživjeti ili umrijeti nakon prvog srčanog udara?


Tko može preživjeti ili umrijeti nakon prvog srčanog udara?

Prema mišljenju američkih znanstvenika moguće je predvidjeti tko će preživjeti ili umrijeti nakon prvog srčanog udara (infarkta miokarda). Naime oni su analizirali podatke iz dviju studija koje su provedene na više od 18.000 ispitanika te su uočili da se pomoću određenih karakteristika može predvidjeti hoće li srčani udar biti smrtonosan.

Karakteristike pomoću kojih se može predvidjeti ishod srčanog udara su krvni tlak, rasa bolesnika i indeks tjelesne mase (ITM).

Tako su otkrili da su:

Nažalost za neke osobe, prvi srčani udar će vjerojatno biti i njihov posljednji srčani udar.

Ukoliko ovi rezultati budu potvrđeni i u budućim istraživanjima, liječnici će biti u mogućnosti da identificiraju bolesnike koji su izloženi većem riziku od umiranja usljed srčanog udara te će moći poduzeti odgovarajuće mjere da smanje taj rizik. 

Izvor:
Heart