U budućnosti će se pomoću krvnog testa moći predvidjeti rizik od moždanog udara


U budućnosti će se pomoću krvnog testa moći predvidjeti rizik od moždanog udara

Prema rezultatima istraživanja provedenog u Kanadi, liječnici će u budućnosti moći pomoću jednostavnog krvnog testa vidjeti jesu li njihovi pacijenti izloženi većem riziku od moždanog udara. Naime, istraživanje je pokazalo da su četiri biomarkera povezana s većim rizikom od moždanog udara.

Pa tako visoke razine homocisteina u krvi ukazuju na 32 posto veći rizik od moždanog udara u odnosu na osobe s najnižim razinama. Jednako tako, visoke razine tri druga biomarkera - vaskularnog endotelnog faktora rasta (VEGF), C-reaktivnog proteina (CRP) i TNF receptora tip 2, također ukazuju na povišeni rizik od moždanog udara.

Smatra se da pravovremeno prepoznavanje osoba koje su izložene većem riziku od moždanog udara može pomoći u određivanju tko će imati najviše koristi od postojećih ili novih terapija za sprječavanje moždanog udara.

Inače, moždani udar je peti vodeći uzrok smrti te vodeći uzrok invaliditeta u SAD-u. Prepoznavanjem ljudi koji su izloženi većem riziku od moždanog udara te primjenom preventivnih mjera u njih, može se smanjiti broj žrtava moždanog udara.

Izvor:
Neurology