Ultrazvuk i magnetska rezonancija pomažu u otkrivanju raka dojke


Ultrazvuk i magnetska rezonancija pomažu u otkrivanju raka dojke

Nova studija pokazala je da dodavanje ultrazvuka (UZV) ili magnetske rezonancije (MRI) mamografiji, ukoliko neka žena ima veliku gustoću tkiva dojke i barem jedan drugi čimbenik rizika za rak dojke, može pomoći u otkrivanju raka dojke.

Prethodne studije pokazale su da je veća gustoća tiva dojke povezana s većim rizikom od raka dojke te većom agresivnošću raka dojke. Inače gustoća tkiva dojke na mamografiji određena je proporcijama masnog, vezivnog i žljezdanog tkiva u dojci.

Tako se pokazalo da je dodavanje ultrazvuka mamografiji rezultiralo otkrivanjem dodatnih 4,3 karcinoma dojke na 1.000 pregledanih žena, dok je zahvaljujući magnetskoj rezonanciji otkriveno dodatnih 14,7 karcinoma dojke na 1.000 pregledanih žena. Svi karcinomi dojke bili su otkriveni prije nego što su se proširili na obližnje limfne čvorove.

Svakako treba upozoriti da su ultrazvuk i magnetska rezonancija osjetljivije metode od mamografije, koje otkrivaju više karcinoma dojke, no ponekad daju lažno pozitivne rezultate.

Zahvaljujući ovim dodatnim alatima za otkrivanje raka dojke, rak dojke postaje sve izlječivija bolest.

Izvor:
JAMA