Upalna bolest crijeva povećava rizik od kasnijih aritmija


Upalna bolest crijeva povećava rizik od kasnijih aritmija

Prema nedavno objavljenoj studiji, pacijenti s upalnom bolešću crijeva (IBD) ukupno, kao i Crohnovom bolešću i ulceroznim kolitisom pojedinačno, imaju povećan rizik za razvoj kasnijih aritmija.

Inače, valja spomenuti, da su prethodne studije upućivale na povećani rizik od kardiovaskularnih bolesti (KVB) u bolesnika s upalnom bolesti crijeva (IBD).

Povišeni rizik od aritmija postojao je i 25 godina nakon dijagnoze upalne bolesti crijeva. Ovi rezultati ukazuju na potrebu za svjesnošću o ovom povećanom riziku među pacijentima i liječnicima.

Prema mišljenju stručnjaka, za pacijente s upalnom bolesti crijeva, može se razmotriti procjena rizika promjenjivih i utvrđenih čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti.

Izvor:
PLOS Medicine