Uz autizam se često javljaju i drugi mentalni poremećaji


Uz autizam se često javljaju i drugi mentalni poremećaji

Rezultati nove studije pokazali su da se kod autistične djece uz autizam često javljaju i drugi mentalni poremećaji poput poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD), anksioznih poremećaja, poteškoća u učenju, govornih problema ili epileptičkih napadaja, koji dodatno mogu zakomplicirati postavljanje prave dijagnoze. 

Tako se pokazalo da su poteškoće u učenju češće u najmlađe djece s poremećajima autističnog spektra, dok su anksiozni poremećaji, govorni problemi i epileptički napadaji češći kod djece koja pohađaju osnovnu školi te kod tinejdžera.

Poremećaji autističnog spektra uključuju autizam, Rettov poremećaj, Aspergerov sindrom, dezintegrativni poremećaj u djetinjstvu (Hellerov sindrom) i neodređeni pervazivni razvojni poremećaj.

Inače broj djece s dijagnosticiranim jednim od navedenih stanja povećao se u posljednjih nekoliko godina. Smatra se da svako 110. dijete u SAD-u ima neki od poremećaja iz autističnog spektra.

Svakako treba naglasti da što se ranije započne s liječenjem, bolja je i prognoza liječenja.

Izvor:
Pediatrics