Više razine vitamina D smanjuju rizik od raka dojke


Više razine vitamina D smanjuju rizik od raka dojke

Izgleda da više razine 25-hidroksivitamina D (25[OH]D) u serumu, mogu kod žena u dobi od 55 ili više godina, smanjiti rizik od razvoja raka dojke, ukazuje nova studija.

Žene koje su imale razine 25-hidroksivitamina D (25[OH]D) više od 60 ng/mL imale su 82 posto manju incidenciju raka dojke nego žene u kojih je razina 25-hidroksivitamina D (25[OH]D) bila manja od 20 ng/mL.

Rak dojke je najčešći karcinom u žena. U SAD-u je u 2017. godini od raka dojke umrlo čak 40.600 žena, a u više od 252.000 njih je dijagnosticiran. Rano otkrivanje i unaprjeđenje liječenja smanjili su stopu smrtnosti od raka dojke.

Nedavno objavljenje studije pokazale su da osobe s višim razinama vitamina D u serumu imaju manji rizik od razvoja raka debelog crijeva i raka prostate.

Izvor:
PLOS ONE