Visoke doze intravenskog željeza smanjuju rizik od srčanog udara kod pacijenata na hemodijalizi


Visoke doze intravenskog željeza smanjuju rizik od srčanog udara kod pacijenata na hemodijalizi

Za pacijente na hemodijalizi, visoke doze u odnosu na niske doze intravenskog (IV) željeza mogu pomoći u smanjenju rizika od srčanog udara (infarkta miokarda (MI)), ukazuje nova studija.

Inače, podaci o incidenciji i ishodima infarkta miokarda u pacijenata na hemodijalizi su rijetki. Ovo istraživanje pokazalo je da je tijekom dvogodišnjeg praćenja pacijenata na hemodijalizi njih 8 posto imalo srčani udar. Većina ovih infarkta miokarda bili su infarkt miokarda tip 1 i infarkt miokarda bez ST elevacije (NSTEMI).  

Obzirom da je ovo istraživanje pokazalo da visoke doze IV željeza smanjuju rizik od srčanog udara u pacijenata u prvoj godini hemodijalize, stručnjaci se nadaju da će se ovaj tretman koristi diljem svijeta kod osoba sa zatajenjem bubrega na dijalizi.

Izvor:
Cardiovascular Research