Vitamin D može smanjiti broj teških napada astme


Vitamin D može smanjiti broj teških napada astme

Uzimanje dodataka vitamina D uz uobičajene lijekove za liječenje astme, može pomoći u smanjivanju rizika od teških napada astme, ukazuje nova studija. No, još uvijek nije jasno je li uzimanje vitamina D korisno samo za pacijente s nedostatkom vitamina D ili može koristiti i drugim pacijentima s astmom, ukazuje nova britanska studija.

Jednako tako, pokazalo se da uzimanje dodataka vitamina D smanjuje potrebu za kortikosteroidnom terapijom u oboljelih od astme.

Inače, u Velikoj Britaniji astma pogađa 1 od 11 osoba. Zanimljivo je da se u Velikoj Britaniji u 2015. godini broj osoba koje su preminule usljed napada astme povećao u odnosu na prethodnu godinu za 21 posto.

Također, treba spomenuti da su neka ranija istraživanja ukazala na vezu između niskih razina vitamina D u krvi i povećanog rizika od napada astme.

Izvor:
Cochrane/European Respiratory Society Congress, Asthma UK