Vrijeme prve menstruacije povezano s rizikom od srčane bolesti i moždanog udara


Vrijeme prve menstruacije povezano s rizikom od srčane bolesti i moždanog udara

Britansko istraživanje u kojem je sudjelovalo više od milijun žena pokazalo je da su žene koje su imale prvu menstruaciju (menarhu) u dobi od 10 godina ili ranije, ili u dobi od 17 godina ili kasnije, izložene većem riziku od srčane bolesti, moždanog udara i komplikacija povezanih s povišenim krvnim tlakom.

Žene koje su imale svoju prvu menstruaciju u dobi od 10 godina ili ranije, imale su 27 posto veću vjerojatnost da će biti hospitalizirane ili umrijeti zbog srčane bolesti. Dok je taj rizik kod žena koje su imale svoju prvu menstruaciju u dobi od 17 godina ili kasnije, iznosio 23 posto.

Kod navedenih žena rizik od moždanog udara i komplikacija povezanih s povišenim tlakom bio je nešto manji.

Očito je da vrijeme prve menstruacije može imati dugoročni utjecaj na vaskularno zdravlje žena, ističu stručnjaci.

Svakako treba napomenuti da samo mali postotak žena ima vrlo ranu ili vrlo kasnu prvu menstruaciju. Međutim, od kada je ranija prva menstruacije povezana s prekomjernom tjelesnom težinom i pretilošću, za očekivati je da će sve veći broj žena dobiti prvu menstruaciju u mlađoj životnoj dobi.

Smatra se da žene koje su izložene većem riziku od srčane bolesti i moždanog udara trebaju više pažnje posvetiti njihovim čimbenicima rizika kao što su pušenje, povišeni krvni tlak i povišeni kolesterol.

Izvor:
Circulation