Žene s rakom dojke trebale bi čim prije započeti s postoperativnom kemoterapijom


Žene s rakom dojke trebale bi čim prije započeti s postoperativnom kemoterapijom

Žene s rakom dojke trebale bi započeti postoperativnu kemoterapiju u skladu sa smjernicama za liječenje raka dojke, idealno, u roku od četiri mjeseca od dijagnoze raka, obzirom da nova studija pokazuje da je dulje čekanje na kemoterapiju povezano s lošijim općim preživljavanjem. 

Inače, rezultati sve većeg broja istraživanja sugeriraju da pravovremenost u liječenju raka dojke utječe na ishode liječenja pacijenata i može se smatrati mjerilom kvalitete skrbi.

Rezultati ovog istraživanja su potvrdili da je pravovremena skrb važna za pacijente s rakom dojke i da ju treba uzeti u obzir u planu liječenja.

U ovom istraživanju je 89 posto žena s rakom dojke dobilo kemoterapiju poslije operacije u roku od 120 dana od postavljanja dijagnoze, što je ohrabrujuće prema mišljenju stručnjaka.

Izvor
Annals of Surgical Oncology