Znate li skrivene znakove i simptome astme?


Znate li skrivene znakove i simptome astme?

Dok većina ljudi zna da su poteškoće s disanjem i piskanje znakovi astme, daleko manji broj njih je svjestan da poteškoće sa spavanjem te kroničan ili ustrajan kašalj, također mogu biti znak astme, ukazuje nova studija provedena u SAD-u. Što objašnjava zašto veliki broj odraslih osoba nije svjestan da je bolestan te ne traži liječničku pomoć.

Inače, u SAD-u se svake godine astma dijagnosticira u 1 od 200 odraslih osoba. Puno ljudi ima astmu, a da to ne znaju, obzirom da većina odraslih nema tipične znakove i simptome astme.

U ovom istraživanju je 89 posto ispitanika znalo da su poteškoće s disanjem znak astme, a njih 85 posto je znalo da je piskanje u prsima također tipičan znak astme.

Što se pak drugih znakova i simptoma astme tiče, samo 65 posto ispitanika je znalo da ustrajan kašalj također može biti znak astme, a oko 50 posto njih je znalo da pritisak ili bol u prsima i poteškoće sa spavanjem isto tako mogu biti simptomi astme.

Izvor:
National Jewish Health