efmoroktokog alfa


Farmakoterapijska skupina:

Antihemoragici, faktor zgrušavanja krvi VIII

Tvorničko ime registrirano u RH:

Elocta

Terapijske indikacije:

Efmoroktokog alfa je lijek koji se primjenjuje za liječenje i sprječavanje krvarenja u svih dobnih skupina bolesnika s hemofilijom A (nasljednim poremećajem krvi prouzročenim manjkom faktora VIII).