15 godina rada Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba


15 godina rada Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba obilježava danas 15 godina svojeg djelovanja, tijekom kojega je 16.729 djece i obitelji prošlo korz obradu odnosno tretman u Poliklinici.

Poliklinika je zdravstvena ustanova osnovana s ciljem pružanja multidisciplinarne obrade i podrške djeci s traumatskim iskustvima i njihovim obiteljima, no vrata Poliklinike otvorena su svoj djeci, bez obzira na to o kakvom se problemu  radi.

Također, u Poliklinici se često radi i s djecom i roditeljima u visoko-konfliktnom razvodu braka, s djecom koja su žrtve i(li) počinitelji vršnjačkog nasilja, koja imaju teškoće učenja, pažnje, koncentracije i slično.

Od ukupnog broja primljene djece oko 35 posto ih je bilo izloženo različitim vrstama zlostavljanja, najviše svjedočenju nasilju u obitelji (više od 3.000), a potom seksualnom zlostavljanju (više od 1.400). Broj novoprimljene djece se povećao sa 900 djece godišnje prije 15 godina na 1.500 djece protekle godine.

Djeca koja dolaze u Polikliniku uglavnom dolaze iz Zagreba (55%), no kako u Hrvatskoj pa niti u ovom dijelu Europe nema druge ustanove ovakvog tipa, u Polikliniku dolaze i djeca iz drugih regija Hrvatske, pa i iz okolnih zemalja  (BiH, Crna Gora, Srbija). 

Roditelji se najčešće javljaju u Poliklinku samoinicijativno (u 40% slučajeva), a trećinu djece i roditelja upućuju centri za socijalnu skrb. Sve usluge Poliklinike pokrivene su putem uputnica odnosno preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Valja istaknuti da Poliklinika aktivno surađuje s liječnicima, centrima za socijalnu skrb, policijom, sudovima, državnim odvjetništvom, školama, vrtićima, dječjim domovima, kao i sa Službom za zaštitu migranata i Crvenim križem u svrhu zaštite djece tražitelja azila.

Posebnost Poliklinke je da sudovima omogućujemo vođenja razgovora s traumatiziranim djetetom u prostoru Poliklinike, na način da posebno educirani stručnjak razgovara s djetetom, a sudac i ostale uključene strane po potrebi gledaju i slušaju putem audio-video linka te mogu postavljati pitanja preko stručnjaka. Na taj način sprječava se višestruko ispitivanje djeteta i osigurava mu se child-friendly pristup, uz što raniji mogući početak psihoterapije (čak i za vrijeme trajanja postupka, forenzično osjetljiv tretman, što sprječava višegodišnje čekanje djeteta na pomoć). Upravo zbog toga Vijeće Europe ističe Polikliniku kao primjer dobre prakse.

U timu Poliklinke su psihijatri, psiholozi, neuropedijatrica, socijalni pedagozi, logopedinja, socijalni radnici, medicinske sestre i pravnik, a čak četiri petine djece obrađeno je od barem tri stručnjaka različitih profila. 

Multidisciplinarna obrada i tretman temelj su rada Poliklinke jer sukladno suvremenim istraživačkim nalazima i praksi u svijetu nastoji se svakom djetetu pružiti stručni pristup sukladan njegovim individualnim potrebama.  Timska integracija provodi se po načelu ravnopravnosti uključenih struka i specifičnosti pristupa svakog od stručnjaka.  

Inače, zdravstveni portal Cybermed.hr i Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba surađuju od samog početka rada Poliklinke kako objavom stručnih članaka, tako i radom na forumima Dječja psihologija i HRABRI - forum za zaštitu djece.