Autizam povezan s većim rizikom za razvoj kardiometaboličkih bolesti


Autizam povezan s većim rizikom za razvoj kardiometaboličkih bolesti

Prema nedavno objavljenom pregledu 34 studija, poremećaji iz autističnog spektra mogu biti povezani s većim rizikom za razvoj kardiometaboličkih bolesti.

Analiza je pokazala, da je autizam povezan s većim rizicima za razvoj dijabetesa, dijabetesa tipa 1  i dijabetesa tipa 2. Također je uočena povezanost između autizma i povećanog rizika od dislipidemije  i bolesti srca. Nije zabilježena značajna povezanost između autizma i rizika od hipertenzije ili moždanog udara.

Smatra se, da rezultati sugeriraju da bi povezani povećani rizik od kardiometaboličkih bolesti trebao potaknuti kliničare da budno prate osobe s autizmom u potrazi za mogućim uzročnicima, znakovima kardiometaboličkih bolesti i njihovim komplikacijama.

Izvor:
JAMA Pediatrics