Broj oboljelih od dijabetesa se učetverostručio od 1980. godine


Broj oboljelih od dijabetesa se učetverostručio od 1980. godine

Prema izvješću Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u proteklih 35 godina, u svijetu se broj odraslih osoba oboljelih od dijabetesa učetverostručio, naime povećao se s 108 milijuna oboljelih na 422 milijuna. Najveći porast oboljelih od dijabetesa zabilježen je u Kini i Indiji.

Jedanko tako, promjenile su se i brojke vezane za učestalost dijabetesa, pa se tako učestalost dijabetesa kod muškaraca povisila s 4 na 9 posto, a kod žena s 5 na 8 posto.

Dijabetes je postao globalni javnozdravstveni problem, a tome je doprinio sve veći udio starog stanovništva te epidemija pretilosti.

I dalje, 85 do 95 posto oboljelih od dijabetesa otpada na oboljele od dijabetesa tipa 2 koji je inače povezan s pretilošću. Svakako treba istaknuti da je pretilost najvažniji čimbenik rizika za dijabetes tipa 2 te bi se kontrolom tjelesne težine mogao smanjiti pobol od dijabetesa.

Izvor:
The Lancet