Candida auris izmiče urođenom imunitetu metaboličkim reprogramiranjem


Candida auris izmiče urođenom imunitetu metaboličkim reprogramiranjem

Candida auris, gljivica povezana s infekcijama opasnim po život i otpornim na lijekove, bježi urođenom imunološkom odgovoru domaćina uništavajući makrofage putem metaboličkog reprogramiranja, ukazuju rezultati nove studije. Gljivica je također sposobna izbjeći antimikrobni upalni odgovor.

Candida auris je gljivica odgovorna za infekcije krvi s visokom stopom smrtnosti. Naime, spomenuta glivica je otporna na više lijekova.

Neka su istraživanja pokazala da bi stanične stijenke gljivica mogle igrati ulogu u izbjegavanju imunološkog sustava štiteći gljivicu od prepoznavanja od strane makrofaga. Međutim, neke su studije proturječile ovim nalazima pokazujući da stanična stijenka Candide auris inducira snažnije proupalne odgovore kod domaćina u usporedbi s drugim uobičajenim gljivičnim patogenima. Takav nedostatak informacija o načinu djelovanja Candide auris čini razvoj novih terapeutika s poboljšanim djelovanjem protiv gljivica izazovnim.

U ovoj studiji znanstvenici su istraživali mehanizme koje je Candida auris usvojila kako bi izbjegla imunološki odgovor domaćina i uspostavila infekciju.

Rezultati studije pokazali su da Candida auris izbjegava imunološko prepoznavanje i zadržavanje makrofaga te uzrokuje uništavanje makrofaga izazivanjem metaboličkog stresa. Analizirajući izolate četiriju različitih patogenih klasa Candide auris, znanstvenici su primijetili da je bijeg i uništavanje makrofaga od strane gljivice očuvan mehanizam.

Konkretno, otkriveno je da Candida auris uništava makrofage ometanjem glikolitičkog metabolizma. Istovremeno, gljivica je pokazala sposobnost da izbjegne prepoznavanje i eliminaciju od strane inflamasoma NLRP3. NLRP3 inflammasom je vitalna komponenta urođenog imunološkog sustava koji posreduje u aktivaciji upalne proteaze (kaspaze-1) i inducira izlučivanje proupalnih citokina kao odgovor na mikrobnu infekciju.

Koristeći miševe inficirane s Candidom auris, znanstvenici su uočili da brisanje transkripcijskog aktivatora TYE7 dovodi do inhibicije njegovog glikolitičkog metabolizma, smanjenja njegove sposobnosti da uništi makrofage i inhibicije njegove sposobnosti da uspostavi infekciju u bubrezima. Ova opažanja pokazuju da TYE7 služi kao vitalni transkripcijski regulator metabolizma i patogeneze Candide auris.

Na temelju ovih zapažanja, znanstvenici sugeriraju da metaboličke prilagodbe omogućuju Candidi auris da raste unutar makrofaga i inducira nelitički bijeg, koji zajedno pridonosi njenom bijegu od antimikrobnih upalnih odgovora.

Studija pokazuje da se Candida auris podvrgava metaboličkom reprogramiranju kako bi izbjegla prepoznavanje od strane makrofaga. Ovo stavlja makrofage pod metabolički stres, što dovodi do smrti stanica makrofaga. Međutim, unatoč destrukciji makrofaga, nije primijećena aktivacija inflamasoma NLRP3, što bi moglo biti posljedica nelitičkog bijega Candide auris iz makrofaga koji ne probijaju fagosomsku membranu.

S obzirom na rezultate studije, znanstvenici sugeriraju da bi metabolička manipulacija mogla poslužiti kao učinkovita intervencija za pokretanje fagocitnog uništenja Candide auris i kontrolu infekcije.

Izvor:
bioRxiv