Čimbenici rizika za ozbiljna upalna stanja kod pacijenata s upalnom bolesti crijeva


Čimbenici rizika za ozbiljna upalna stanja kod pacijenata s upalnom bolesti crijeva

Američki znanstvenici sa Cedars-Sinai identificirali su čimbenike rizika koji pacijente s upalnom bolesti crijeva (IBD) čine osjetljivima na razvoj ozbiljnih stanja u drugim dijelovima tijela.

Naime, pokazalo se da ženski spol, pušenje i povijest operacija za liječenje Crohnove bolesti ili ulceroznog kolitisa, izlaže pacijente većem riziku od razvoja drugih ozbiljnih upalnih stanja.

Jednako tako, pokazalo se, da su genetske varijacije IBD-a, kao i lokacija bolesti u gastrointestinalnom traktu, također bile povezane s razvojem iscrpljujućih izvanintestinalnih manifestacija bolesti koje zahvaćaju oči, zglobove, kožu, jetru i kralježnicu.

Izvor:
Cedars-Sinai