Dijabetes i hipertenzija u srednjoj životnoj dobi povezani s oštećenjem mozga


Dijabetes i hipertenzija u srednjoj životnoj dobi povezani s oštećenjem mozga

Poznato je da dijabetes povećava rizik od slabljenja kognitivnih funkcija, no sada je nova studija u kojoj je sudjelovalo 1.437 ispitanika pokazala da su osobe koje imaju dijabetes i hipertenziju u srednjoj životnoj dobi, izložene većem riziku od gubitka moždanih stanica i slabljenja pamćenja nego osobe koje nemaju niti jednu od navedenih bolesti.

Pod srednjom životnom dobi u ovoj studiji smatralo se razdoblje od 40. do 64. godine.

Tako se pokazalo da su ispitanici koji su imali dijabetes u srednjoj životnoj dobi imali 2,9 posto manji ukupni volumen mozga i 4 posto manji volumen hipokamusa, području mozga koje je odgovorno za cijeli niz funkcija, uključujući pamćenje i raspoloženje.

Rizik od slabljenja pamćenja i problema s raspoloženjem u ispitanika koj su imali dijabetes bio je dva puta veći.

Jednako tako, pokazalo se da su ispitanici s hipertenzijom u srednjoj životnoj dobi imali dva puta veći rizik da će imati oštećenja u određenim područjima mozga nego isptanici bez hipertenzije.

Smatra se da se prevencijom hipertenzije i dijabetesa u srednjoj životnoj dobi može spriječiti kasnije potencijalno oštećenje mozga i slabljenje kognitivnih funkcija.

Izvor:
Neurology