Dijabetes povezan s rizikom od Parkinsonove bolesti


Dijabetes povezan s rizikom od Parkinsonove bolesti

Izgleda da su bolesnici s dijabetesom tipa 2 izloženi znatno većem riziku od razvoja Parkinsonove bolesti kasnije u životu, ukazuje nova britanska studija. Naime, uočeno je da oni imaju 32 posto veći rizik od razvoja Parkinsonove bolesti. Zanimljivo je da mlađi dijabetičari, u dobi od 25 do 44 godine, imaju čak četiri puta veću vjerojatnost da će oboljeti od Parkinsonove bolesti. 

Također, valja spomenuti da bolesnici s dijabetesom u kojih je došlo do razvoja komplikacija poput oštećenja retine, bubrega ili živaca, imaju 49 posto veći rizik od razvoja Parkinsonove bolesti.

No, treba imati na umu da ipak većina dijabetičara na kraju ne oboljeva od Parkinsonove bolesti.

Obzirom da se za razliku od većine stanica u tijelu, moždane stanice gotovo u potpunosti oslanjaju na glukozu kao izvor energije, postojanje problema kako inzulin kontrolira upotrebu glukoze od strane stanica, može selektivno utjecati na određene skupine stanica mozga.

Izvor:
Neurology