Dijabetičari rjeđe percipiraju simptome fibrilacije atrija


Dijabetičari rjeđe percipiraju simptome fibrilacije atrija

Pacijenti s fibrilacijom atrija (AF) koji imaju dijabetes rjeđe percipiraju simptome fibrilacije atrija, iako je vjerojatnije da će imati srčane i neurološke komorbiditete, ukazuje nova studija.

Naime, pokazalo se da su u usporedbi s pacijentima bez dijabetesa, oni s dijabetesom rjeđe primijećivali simptome fibrilacije atrija i imali su lošiju kvalitetu života.

Jednako tako, pacijenti s dijabetesom imali su veću vjerojatnost od kardioloških (hipertenzija, infarkt miokarda i zatajivanje srca)  i neuroloških (moždani udar i kognitivno slabljenje) komorbiditeta.

Valja istaknuti, da smanjena percepcija simptoma fibrilacije atrija može rezultirati odgođenom dijagnozom fibrilacije atrija, a posljedično i dodatnim komplikacijama kao što je moždani udar.

Smatra se da ovi rezultati otvaraju pitanje treba li pacijente s dijabetesom rutinski pregledavati i na fibrilaciju atrija.

Izvor:
Journal of the American Heart Association