Djeca roditelja s bipolarnim poremećajem imaju veći rizik od razvoja ADHD-a


Djeca roditelja s bipolarnim poremećajem imaju veći rizik od razvoja ADHD-a

Istraživanje provedeno u SAD-u pokazalo je da su djeca čiji roditelji imaju bipolarni poremećaj izložena osam puta većem riziku od razvoja poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) nego djeca čiji su roditelji mentalno zdravi.

Ovo istraživanje je pokazalo da se kod djece predškolske dobi mogu pouzdano dijagnosticirati psihički poremećaji, uključujući i bipolarni poremećaj, pa čak i kad dijete ima svega dvije godine.

Isto tako pokazalo se da roditelji s bipolarnim poremećajem kod svoje djece znaju primjetit ponašanje koje ih podsjeća na vlastite simptome.

Inače najveći pojedinačni čimbenik rizika za razvoj bipolarnog poremećaja je pozitivna obiteljska anamneza poremećaja.

Kao i kod većine zdravstvenih problema, i tu je važno što ranije otkrivanje bipolarnog poremećaja, kako bi se ublažila bolest i spriječili novi napadi. 

Izvor:
American Journal of Psychiatry