Djeca s ADHD-om izložena većem riziku od razvoja bipolarnog poremećaja


Djeca s ADHD-om izložena većem riziku od razvoja bipolarnog poremećaja

Istraživanje provedeno u Italiji na 273 ispitanika pokazalo je da su djeca s poremećajem pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) izložena većem riziku od razvoja bipolarnog poremećaja.

Naime pokazalo se da je 16,7 posto djece s ADHD-om također zadovoljilo i kriterije za dijagnozu bipolarnog poremećaja.

Najčešći oblik ADHD-a kod djece koja su također imala i bipolarni poremećaj bio je kombinirani podtip ADHD-a (72,4 posto), zatim hiperaktivno-impulzivni podtip ADHD-a (24,1 posto), te nepažljivi podtip ADHD-a sa samo 3,5 posto.

Isto tako pokazalo se da djeca koja imaju ADHD i bipolarni poremećaj imaju veću učestalost depresije nego djeca koja imaju samo ADHD.

Izvor:
Psychiatry Research