Djeca s bipolarnim poremećajem sklonija zlouporabi alkohola i droge


Djeca s bipolarnim poremećajem sklonija zlouporabi alkohola i droge

Za neke tinejdžere s bipolarnim poremećajem, rizik od njihove zlouporabe alkohola i droge se povećava s njihovim godinama, ukazuje nova studija. Inače, bipolarni poremećaj uzrokuje neobične promjene u raspoloženju, energiji i razinama aktivnosti, a također utječe i na sposobnost obavljanja svakodnevnih zadataka.

Ovo istraživanje je pokazalo da je 34 posto tinejdžera s bipolarnim poremećajem konzumiralo alkohol ili drogu, dok je u kontrolnoj skupini u kojoj su bili tinejdžeri bez bipolarnog poremećaja samo 4 posto njih konzumiralo alkohol ili drogu.

Pet godina nakon početka studije, gotovo polovica tinejdžera s bipolarnim poremećajem je imala problema s ovisnošću o alkoholu ili drogama, naspram 26 posto njih koji nisu imali bipolarni poremećaj.

Uočeno je da je rizik od zlouporabe alkohola i droga bio posebno velik u tinejdžera s perzistentnim simptomima bipolarnog poremećaja. Jednako tako, ako je tinejdžer uz bipolarni poremećaj imao i poremećaj ponašanja kojeg karakterizira prkosno, impulzivno, a katkad i kriminalno ponašanje, tada je rizik od zlouporabe alkohola i droge bio još i veći.

Zanimljivo je da poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) nije imao utjecaj na zlouporabu alkohola i droge u tinejdžera s bipolarnim poremećajem.

Izvor:
Journal of Clinical Psychiatry