Dnevna konzumacija folata može biti korisna u smanjenju smrtnosti


Dnevna konzumacija folata može biti korisna u smanjenju smrtnosti

Dnevna konzumacija folata povezana je sa smanjenom smrtnošću od svih uzroka i kardiovaskularnih bolesti među odraslim osobama u SAD-u s dijabetesom, predijabetesom ili inzulinskom rezistencijom, ukazuje nova studija.

Smatra se da ovi rezultati sugeriraju da bi osobe s disglikemijom mogle imati značajne koristi od konzumacije folata. No, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se potvrdili sadašnji nalazi i razjasnili mogući mehanizmi.

Folat kao vitamin topiv u vodi ključan je za rast i reprodukciju tjelesnih stanica. Ljudi uglavnom dobivaju folat putem prehrane i dodataka prehrani. 

Inače,neke ranije studije su sugerirale da bi folat mogao djelovati kao promjenjivi čimbenik za prevenciju dijabetesa.

Izvor:
Nutrition Research