Dvostruka mastektomija nije nužna za većinu žena s rakom dojke


Dvostruka mastektomija nije nužna za većinu žena s rakom dojke

Nakon dijagnosticiranja raka dojke, mnoge žene se odlučuju za uklanjanje obje dojke - dvostruku mastektomiju. No, novo istraživanje koje su proveli američki znanstvenici s University of Michigan Comprehensive Cancer Center, pokazalo je da oko 70 posto žena to čini zbog zabrinutosti da se rak ponovno ne pojavi, iako su izložene vrlo niskom riziku od pojave raka u zdravoj dojci.

Obično se žene s obiteljskom poviješću raka dojke ili raka jajnika, ili s mutacijama BRCA1 ili BRCA2 gena, savjetuje da uzmu u obzir dvostruku mastektomiju kao izbor liječenja, jer su one izložene većem riziku od razvoja raka u zdravoj dojci.

Međutim, samo oko 10 posto žena s rakom dojke se ubraja u ovu kategoriju, dok se u ostalih žena rak vjerojatno neće razviti u drugoj dojci.

Svakako treba istaknuti da činjenica da se rak dojke pojavio u jednoj dojci, za većinu žena ne znači da se povećava vjerojatnost od njegove pojave u drugoj dojci.

Također, treba reći da dvostruka mastektomija nosi veće rizike i komplikacije za pacijentice nego lumpektomija.

Izvor:
JAMA Surgery