EEG mozga može pomoći u otkrivanju autizma


EEG mozga može pomoći u otkrivanju autizma

Nova studija provedena u SAD-u na gotovo 1.000 djece sa autizmom i bez autizma pokazala je da bi elektroencefalografija (EEG) mogla pomoći u ranom otkrivanju i dijagnosticiranju autizma u djece. Naime, EEG snimke su pokazale da postoje značajne razlike u povezanosti moždanih regija kod djece sa autizmom i djece koja nemaju autizam.

Tako se pokazalo da djeca sa autizmom imaju slabiju povezanost između moždanih regija koje nisu jako udaljene posebice u regijama lijeve hemisfere mozga koje su odgovorne za jezik.

Zanimljivo je da je uočeno da kod djece sa autizmom postoji bolja povezanost između moždanih regija koje su udaljene, što bi mogla biti kompenzacija za slabiju povezanost između susjednih moždanih regija.

EEG je neinvazivna metoda za dobivanje uvida u bioelektričnu aktivnost mozga i za proučavanje moždanih procesa, od prirodnih kognitivnih obrada do patoloških pojava.

Primjena EEG-a u dijagnosticiranju autizma neća samo doprinijeti ranijem otkrivanju bolesti, već će poboljšati i njeno liječenje, ističu stručnjaci.

Izvor:
BMC Medicine