Eksperimentalni lijek pomaže ženama sa smrtonosnim tipom raka dojke


Eksperimentalni lijek pomaže ženama sa smrtonosnim tipom raka dojke

Eksperimentalni lijek pokazao se obećavajućim u produljenju života žena koje pate od posebno agresivnog i smrtonosnog tipa raka dojke, ukazuje nova studija. Inače, trenutno, primjena standardne kemoterapije kod metastatskog trostruko negativnog raka dojke nije previše učinkovita. Smatra se da bi se to moglo promijeniti primjenom novog lijeka, sacituzumab govitekana, koji je konjugat humaniziranog anti-Trop-2 monoklonskog protutijela povezanog sa SN-38, aktivnim metabolitom irinotekana.

Tijekom istraživanja, otprilike trećina pacijentica odgovorila je pozitivno na liječenje, a učinak je trajao do osam mjeseci. Jednako tako, u njih je uočeno značajno smanjenje karcinoma dojke.

Oko 50 posto pacijentica imalo je neki odgovor i u njih je uočeno usporavanje napredovanja raka za oko pet mjeseci.

Smatra se da bi ovaj eksperimentalni lijek mogao biti učinkovitiji ako se daje ranije, kada je rak još uvijek ograničen samo na dojku.

Trostruko negativni rak dojke predstavlja oko 15 posto svih karcinoma dojke i najčešće se pojavljuje kod mladih žena. Ovaj karcinom se razlikuje od drugih vrsta karcinoma dojke po tome što njegove tumorske stanice nemaju protein HER2 (protein humanog epidermalnog faktora rasta 2), receptore za estrogen ili receptore za progesteron, što znači da su hormonska terapija ili lijekovi koji ciljaju HER2 neučinkoviti u njegovu liječenju. Kemoterapija ga smanjuje ili usporava u samo 10 do 15 posto pacijentica, a taj učinak traje samo dva do tri mjeseca.

Preživljavanje žena s metastatskim trostruko negativnim rakom dojke je oko godinu dana, a to se nažalost nije promijenilo u zadnjih 20 godina.

Izvor:
New England Journal of Medicine